Jesteśmy jedną z największych i najstarszych szkół na terenie powiatu słubickiego. Od około 60 lat kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, niezmiennie zapewniając im jak najlepsze warunki rozwoju i nauki. Nasza szkoła jest skuteczna, bezpieczna i przyjazna!

Mamy dobre wyniki w nauczaniu. Od lat notujemy wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych. Wychowaliśmy wielu mistrzów Polski i laureatów olimpiad przedmiotowych.

Nauka u nas nie jest nudna! Oferujemy dobrze przygotowaną kadrę nauczycielską, spotkania z ekspertami, praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, możliwość zdobycia specjalistycznych certyfikatów i szkoleń.

Uczestniczymy w wielu projektach o różnorodnej tematyce. Oferujemy dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne oraz bazę sportową, zapewniające uczniom szerokie możliwości rozwoju i nauki.