Podstawowe umiejętności zawodowe kształtowane na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:

- urządzanie i prowadzenie zakładów gastronomicznych,
- obsługa konsumenta,
- organizacja i kompleksowa obsługa przyjęć i imprez organizowanych w zakładach usług gastronomicznych oraz imprez w warunkach nietypowych.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w:

- zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie, bary, restauracje),
- zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, internaty, akademiki, sanatoria),
- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
- instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu.
Ponadto można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomiczno – hotelarskich oraz działalność agroturystyczną.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HTG.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

oraz uzyskanie tytułu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki