Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to jedna z największych i najstarszych szkół na terenie powiatu słubickiego. Placówka, zlokalizowana w przygranicznych Słubicach, cieszy się bardzo dobrą opinią w społeczności lokalnej, absolwentów, jak również niesłabnącą popularnością wśród przyszłych uczniów. Naszą szkołę ukończyło wielu mistrzów Polski, czy laureatów olimpiad przedmiotowych.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

  • nauka w technikum trwająca cztery lata przygotowuje zarówno do matury (dającej wstęp na studia wyższe), jak też egzaminu zawodowego potwierdzonego Międzynarodowym Certyfikatem Europass (będącego przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej)
  • nauka odbywa się podczas zajęć lekcyjnych, a także w formie wycieczek edukacyjnych, spotkań z ekspertami oraz praktyk zawodowych w wybranych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą
  • szkoła umożliwia uzyskanie dodatkowych certyfikatów specjalistycznych,
  • atmosfera w szkole jest przyjazna, uczniowie czują się bezpieczni, zapewniamy pomoc pedagoga i pielęgniarki szkolnej oraz monitoring,
  • uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
  • szkoła ma ponad 50-letnią tradycję,
  • szkoła uczestniczy w wielu projektach o różnorodnej tematyce,
  • dobrze wyposażona baza szkoły, możliwość skorzystania ze stołówki oraz zakwaterowania.

Chcemy być szkołą skuteczną, bezpieczną i przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych klientów - uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Zapraszamy!