W dniu 16 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach rozpoczęły się pierwsze zajęcia kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pod nazwą: „Apetyt na kwalifikacje” jest skierowany do uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. Projekt skierowany jest do 50 uczniów. Działania projektu mają za zadanie wyposażenie uczestników w kompetencje zawodowe oczekiwane przez przyszłych pracodawców na rynku krajowym i zagranicznym oraz wyposażenie w umiejętności i wiedzę, która będzie wykorzystana zarówno w pracy jak i na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Z tego względu działania projektu mają charakter warsztatowy. Uczestnicy zajęć w ciekawy sposób nabywać będą praktyczne umiejętności, co będzie zapewnione dzięki wykwalifikowanym trenerom, zakupionym materiałom dydaktycznym, nabytemu wyposażeniu gastronomicznemu i sprzętowi komputerowemu oraz oprogramowaniu multimedialnemu.
W ramach projektu zaproponowano uczestnikom następujące zajęcia:
1. „Kalkulator w gastronomii” – kształtowanie umiejętności planowania wyżywienia, doboru odpowiedniej diety i obliczania zapotrzebowania na surowce oraz opracowywania menu.
2. Warsztaty kulinarne – praktyczne zajęcia dobierania składników, przeliczania gramatury, przygotowywania potraw, ich dekorowania i serwowania oraz obsługi konsumenta na zakupionej zastawie i pełnym wyposażeniu gastronomicznym i zapewnionym surowcom żywnościowym. Zajęcia przewidują trzy etapy: Kuchnia Regionalna, Smaki Różnych Narodów i Słodkie Szaleństwa przy Kawie.  
3. Zajęcia ICT w usługach gastronomicznych, podczas których uczestnicy wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe opracowywać będą filmy reklamowe, ulotki reklamowe i foldery na potrzeby podmiotu gastronomicznego a także menu i prezentacje multimedialne. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego pozwoli na przygotowanie kalkulacji potraw i wykresów specjalistycznych.  
4. Dekoracje florystyczne w gastronomii - zajęcia praktyczne z dekoracji wnętrz lokali gastronomicznych i stołów.
5. Kurs Kelner-Barman z certyfikatem uprawnionego ośrodka szkoleniowego.
6. Praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych na terenie powiatu słubickiego.
7. Dwudniowy wyjazd na Targi POLAGRA do Poznania połączony z warsztatami zawodowymi w renomowanym hotelu.
8. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym wspomagające poruszanie się na rynku pracy dla każdego uczestnika projektu.   

Koordynator projektu: Anna Kozelan-Baranowska

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Apetyt na kwalifikacje", formularz rekrutacyjny oraz deklaracje uczestnictwa w poszczególnych zajęciach znajdują się w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.

Serdecznie zapraszamy!