Przypominamy, że:

Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia, którzy nie ukończyli 15 lat, powinni złożyć opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej stwierdzającą, że uczeń może być zatrudniony na zasadach określonych dla młodocianych pracowników.