Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. według następującego porządku:
 
- godz. 9:00 - klasy 1 i 5 technikum oraz klasy 1, 2, 3 Szkoły Branżowej I Stopnia na dziedzińcu szkolnym w Technikum nr 2
- godz. 10:00 - klasy 2, 3, 4 technikum spotkania w klasach z wychowawcami.