W dniach 4-6 kwietnia 2018 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Celem spotkań było przedstawienie młodzieży aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim, jak również zaprezentowanie oferty urzędu pracy kierowanej do osób wstępujących na rynek pracy.

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, pani Anna Żybort oraz pani Marta Ciureja, przedstawiły aktualne oferty pracy, którymi dysponuje urząd oraz zapoznały młodzież z usługami na rynku pracy. Omówiły system udzielania pomocy w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz staży. Szczególnie interesującą formą jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz nowy instrument na rynku usług, a mianowicie bon na zasiedlenie.

Młodzież z uwagą wysłuchała przedstawiane informacje, miała także możliwość zadawania pytań dotyczących szczegółów konkretnych form pomocy. Liczymy na to, że uzyskane informacje pomogą uczniom w podjęciu właściwych kroków w najbliższej przyszłości.