Zwycięzcą szkolnego konkursu ortograficznego z języka niemieckiego "Richtig schreiben", którego drugi etap odbył się 19 marca 2018, został uczeń klasy IVa – Jerzy Sojka.

W konkursie udział wzięło łącznie 14 uczniów.

CELE KONKURSU:

  • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim,

  • kształtowanie podstawowych umiejętności poprawnej pisowni,

  • stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenie posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów
    z najlepszą znajomością pisowni języka niemieckiego,

  • pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego,

  • promocja języka niemieckiego,

  • poprawa wyniku maturalnego z części pisemnej.

 

GRATULACJE dla wszystkich uczestników a w szczególności dla Jurka!!!